Əməkdar mühəndis

Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə “Əməkdar mühəndis” fəxri ada layiq görülmüş Natiq Əliyev Qusar şəhərində anadan olmuşdur. 

1977-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu körpü, tunel və metropolitenlərin  tikintisi üzrə  mühəndis ixtisası üzrə bitirmişdir

1977-1994-cü illərdə «Azəryollayihə» Layihə İnstitutunda böyük mühəndis, qrup rəhbəri, layihə baş məhəndisi vəzifələrində  çalışmışdır.

Şirkət 2006-cı ildə ölkənin nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına görə «Uğur» Milli Mükafatına layiq  görülmüş, MDB dövlətləri arasında tikinti fəaliyyəti sahəsində 2006-2007-2008-ci illərdə qazandığı böyük uğurlara görə Moskvada «Ən yaxşı tikinti və layihə təşkilat» adı uğrunda II, III və IV Beynəlxalq müsabiqələrin qalibi diplomlarını  almış və müəssisənin direktoru N.Əliyev 2009-cu ildə tikinti kompleksinin ən yaxşı rəhbəri sertifikatını almışdır. 2009-cu ildə şirkət «İlin layihə şirkəti» nominasiyası üzrə Business Jonsultinq» curnalının təsis etdiyi biznes  sahəsində «İlin şirkəti» Milli mükafatına layiq görülmüşdür.

Подробнее...

İctimai fəallığına görə prezident təqaüdü

Azərbaycan Respublika­sı­nın Prezidenti İlham Əliyevin sərən­camı ilə Azərbaycan Respubli­kasının ictimai-siya­si həyatında fəal iştira­kına görə həmyerlimiz Şair Nəc­məddin oğlu Həsənova Azər­baycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü veril­mişdir. 1990-1998-ci illər ərzində Şair Həsənov Azər­baycan Respublikasının tikinti materialları sənayesi naziri, 1999-2001-ci illərdə Azərbaycan Res­pub­likası Mənzil-Kommunal Tə­sər­rüfatı Komitəsinin sədri, 2001-ci ildən 2006-cı ilə kimi Azərbaycan Respublikasının Tikinti və Arxitektura Komitəsinin sədri vəzifələrində işləmişdir. Respublika tikinti kompleksinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Şair Həsənov 1982-ci ildə "Şərəf nişanı", 1986-cı ildə "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenləri ilə təltif olunmuşdur. O, 1982-ci ildə "Azərbaycan SSR-in Əməkdar mühəndisi" fəxri adına layiq görülmüşdür. Şair Həsənov 2006-cı ildən "Samur" Ləzgi Milli Mərkəzi İdarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışır.
El ağsaqqalını təbrik edir, ona uzun ömür, cansağlığı və müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.

Лезги халкьдин зарийрин эсеррай атIузвай цIарар

«Са чIавузни гьич квахьдай туш хъсанвал».

Етим ЭМИН

«Пис крарив жемир ара,

Дуьнядин мал кIватIмир пара».

Хпеж КЪУРБАН

«Кан хьуналди кьемкьердивай

 Вечрен кака хаз жедай туш».

Лезги НЯМЕТ

«Тарихни чIал са арабадин кьве чарх я».

Расим ГЬАЖИ

Подробнее...

Манийрин кирам зари

Чна Бакуда кIелзавай чIавар тир. Дернегуьлда, чи ксуркIвале студентри литературадин кIватIал тешкилнавай. Чун вацра садра чи утагъдиз кIватI жедай, цIийи эсерар кIелдай, кьечIедай, кьабул хьайибур "Кьулан вацI"тIвар алай цлан газетдиз ягъадай... И жегьилрин арада са гада авай, ада азербайжан чIалал кхьидай. Адакай гила 60-йисавай рехи кас хьанва, ам са шумуд манидин кирам, яцIу са улубдин автор хьанва.

Эхь, а касдин тIвар Сейидмет, бубадин тIвар Низамеддин, фамилияни Зуьлфуькъаров я. Ам 1954-йисуз КцIар райондин ГуьндуьзкIеле хуьре дидедиз хьана. Хуьруьн мектеб акьалтIарай жегьилди 1970-1974-йисара В.И.Ленинан тIварунихъ галай АПИ-да муаллимвал кIелна. Саки 40 йис я, хайи хуьре аялриз тарсар гузва, абурун чирвилер хкажзава.

"Самури" лакIаб кьабулай шаирдин сифте шиирар институтдин газетда,"Къизил Къусар", "Азербайжан генжлери" газетра чап хьанай. Сейидметан пуд шиир 1983-йисуз акъатай "Бахтавар чил" улубдик акатнава:

Подробнее...

ПОЭТ И ЕГО ДЕД

О ЗНАЧЕНИИ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА ЗАБИТА РИЗВАНОВА
Судя по воспоминаниям Забита Ризванова, его дед Абдул-Гани был уникальным человеком. Как уже говорилось, он прожил более ста лет и умер в ясном уме после непродолжительного недомогания. Абдул-Гани сын Ризвана являлся старейшиной близкородственной общины Микрагъар, т.е. «Микрахцы», ведущей свое происхождение из селения Микрах в нынешнем Докузпаринском районе Дагестана. Согласно семейному преданию, исход из Микраха произошел в середине XVIII в. при Ризване, отце Абдул-Гани. Дед последнего, которого также звали Абдул-Гани, и имел титул авторитетного  ученого-богослова (эфенди), последовал в Имамкуликент (Манкъули хуьр) за своим сыном, убедившись в том, что тот крепко обосновался там.

Подробнее...

Мушавирдихъ галаз акунар

Гатун эвелра республикадин президентдин милли, мултикултуриализм ва диндин крариз килигзавай мушавир Камал Абдуллаеван лезги интеллигенциядин векилрихъ галаз акунар хьана. Акунар Славян унверситетдин конференцдин залда кьиле фена. ЦIийиз хьанвай мушавирди вичин вилик квай програм ва къастарикай ихтилатар куьтягьайдалай кьулухъ гаф чи играми Девлетдин Нафтадин Академиядин профессор Камал Абдуллаева къачуна. Ада Хачмаз шегьердин абадвилин патав гьа и райондин чилеллай амма барбатI яз амай Худат шегьердикай ва сергьятдал алай Яламадин чIана гьаларикай президентдиз хабар гун тIалабна. Гуьгъуьнаваз рахай Рауф Маммедзадеди «Самур» газетдин финансрин, КцIарин телевидениядин ва вичин хайи Хуьрел хуьруьн мискIиндин месэлеяр къарагъарна. Ахпа гаф къачур М.Меликмамедова лезги чIалан тарсарин ва чIалан улубрин проблемар хкажна.

Подробнее...